GREC és el CRIS (Current Research System Information) desenvolupat per la Universitat de Barcelona, actualment utilitzat a diverses institucions i organismes de recerca.

Està format per diverses aplicacions adreçades a usuaris autenticats (investigadors, grups de recerca, gestors) i portals de consulta oberts.

Accés a les aplicacions

Curricul@

Curricul@ permet, mitjançant un accés segur, introduir i actualitzar el currículum de l'investigador des de qualsevol punt d'accés a Internet.

Incorpora eines per la generació del curriculum segons diversos models i formats ajustats a les convocatòries, la generació de pàgines web individuals, exportació de les dades a formats de referències bibliogràfiques...

Al mateix temps, manté actualitzada la base de dades de la producció científica de la institució, permetent fer consultes o avaluacions agregades del col·lectiu.

Curricul@Grups permet, mitjançant un accés segur, introduir, actualitzar i exportar el currículum dels Grups de Recerca des de qualsevol punt d'accés a Internet.

La producció científica s'hi pot incorporar a partir de les dades dels currículums dels membres del grup, seleccionant els ítems més rellevants.

Incorpora eines per a la generació de pàgines web amb les dades del grup, exportació de referències bibliogràfiques, ...

Al mateix temps, manté actualitzada la base de dades de la producció científica de la institució, permetent fer consultes o avaluacions agregades del col·lectiu.

Mitjançant aquesta aplicació podeu consultar les dades referents a la recerca que es realitza la Universitat de Lleida. A través d'uns formularis podeu seleccionar la cerca que vulgueu realitzar, escollint l'investigador o grup d'investigadors (departament, àrea de coneixements, etc.) sobre els quals voleu fer la cerca, i escollint quina informació en voleu obtenir, ja sigui d'INPUTS o d'OUTPUTS. L'aplicació cerca la informació, tant d'INPUTS com d'OUTPUTS, que està continguda a la base de dades GREC, però cal remarcar que les dades d'OUTPUTS que apareixen depenen de l'última actualització del currículum de cada investigador.
En aquest bloc hi trobareu la informació sobre les diferents convocatòries (actives o ja tancades) que poden interessar tant a professors com a alumnes de la Universitat. També teniu l'opció d'apuntar-vos a una llista de correu per rebre informació sobre les noves convocatòries.

Actualitat al GREC