LAIA SELVA PAREJA

LAIA SELVA PAREJA

Postdoctoral Researcher

Scopus Author ID: 57197731667
Researcher ID: X-6796-2018
Área de conocimiento: Enfermería

Grupo de Investigación: Grup de recerca en educació per a la salut (GREpS)

Actividades anteriores

Suport tasques d'acreditació (AQU) al Màster d'Educació per a la Salut. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, UdL. 01/09/2018 - 29/01/2019
Taller de 4 hores de docència en el VII Màster en Infermeria de Quiròfan. Universitat de Lleida. 27/11/2018 - 27/11/2018
Tècnic de Recursos Humans. CaixaBank Consumer Finance. 05/10/2017 - 05/04/2018
Professora col·laboradora del Màster de Bioètica i Dret: problemes de Salut i Biotecnologia. Observatori de Bioètica i Dret. Facultat de Dret, UB. 2017 - 2018
Tècnic de Recursos Humans. CaixaBank Consumer Finance. 04/04/2017 - 04/10/2017
Professora col·laboradora. Taller de 4h d'Ètica i Educació per a la Salut (0.4 ECTS). Grau de Fisioteràpia i Logopèdia. UManresa - Fundació Universitaria del Bages (FUB). 10/05/2016 - 10/05/2016
Professora col·laboradora del Màster de Bioètica i Dret: problemes de Salut i Biotecnologia. Observatori de Bioètica i Dret. Facultat de Dret, UB. 2016 - 2017
Taller de 2:30h treball en grup del programa de mentories. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. 01/10/2016 - 01/10/2016
Professora col·laboradora. Taller de 4h d'Ètica i Educació per a la Salut (0.4 ECTS). Grau de Fisioteràpia i Logopèdia. UManresa - Fundació Universitaria del Bages (FUB). 28/04/2015 - 28/04/2015
Professora col·laboradora. Taller de 4h de Dinàmica de Grups (0.4 ECTS). Màster Oficial de Psicopedagogia. Facultat de Ciències de l'Educació. UAB. 2015 - 2016

Formación académica

Grau en Biotecnologia . Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària . 16/07/2013 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
'La donación de gametos y su registro en la Reproducción Humana Asistida' . Facultat de Dret . 09/07/2019 . (Doctorado)
Màster Universitari en Educació per a la Salut . Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. . 07/07/2015 . (Máster Oficial)
Màster en Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Humana Assistida . Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital Universitari Quirón-Dexeus . 19/11/2014 . (Formación Especializada)
Reproducció Humana Assistida . Universidad de Salamanca . 17/10/2013 . (Formación Especializada)
Màster en Bioètica i Dret: problemes de Salut i Biotecnologia . Universitat de Barcelona. Facultat de Dret. Observatori de Bioètica i Dret . 20/11/2015 . (Formación Especializada)
Expert en Lideratge i Conducció de Grups: Avenços en Habilitats per Liderar . Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia . 2015 . (Formación Especializada)
Analista de dades per a l'anàlisi política i la gestió pública . Universitat de Barcelona . 10/03/2021 . (Formación Especializada)
Especialista en docència universitària . Universitat de Lleida . 2022 . (Formación Especializada)

Proyectos

Grup de recerca en educació per a la salut (GREpS) (Ajuts de suport a la recerca de grups i xarxes) . 2017 - 2021 . Ref.2017 SGR 00216 . Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya) . IP: Maria Sanchez Fernandez . (6 Investigadores)
 • Treball de grup
 • innovació pedagògica
 • Programes de salut
 • Educació per a la Salut
Escuchar nuestros modelos y sentir nuestras metáforas para una comunicación de calidad (Projectes d'Innovació Docent) . 2016 - 2017 . Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL . IP: Sáez Cárdenas, Savador . (7 Investigadores)
8º Congreso Ibero-Americano de Investigación Cualitativa (Ajuts de la Universitat de Lleida ) . 2019 . Universitat de Lleida (UdL) . IP: Laia Selva Pareja . (1 Investigadores)
Espai Bioètica 5.0: Metodologies actives centrades en l'alumne per a la formació de professionals d'infermeria creatiu-crític-reflexiu a la UdL (Projectes d'Innovació Docent) . 2019 - 2020 . Universitat de Lleida (UdL) . IP: Sáez Cárdenas, Savador . (2 Investigadores) . Espai Bioètica 5.0 és un projecte d'innovació docent per a la millora de la qualitat de l'assignatura d'Ètica i Legislació del grau d'Infermeria per tal d'assolir des d'un enfocament integral l'adquisició de competències específiques i transversals. Es basa, tant en el procés d'E-A presencial com virtual i en les seves diferents metodologies i tècniques participatives, actives i dinàmiques on el centre és l'alumne. Amb aquest projecte es pretén dissenyar i elaborar tot el contingut i activitats del programa 5.0 d'una disciplina transversal com és la bioètica en un àmbit de la salut des de 5 eixos fonamentals ((i) l'alumne com a centre envoltat: (ii) d'un entorn i clima grupal de comunicació, participació i creativitat; (iii) de metodologies d'E-A participatives tant a nivell presencial com virtual; (iv) des d'una triple avaluació: formativa continua, sumativa i de procés; i (v) a través d'una recerca permanent de l'activitat docent) per a la formació de professionals d'infermeria creatius, crítics i amb un pensament reflexiu.
 • Innovació docent
 • Bioética
 • Infermeria
Red Transfronteriza Sanitaria y Social (RETSASO) (INTERREG V: Programa de Cooperación territorial España-Francia-Andorra 2014-2020) . 2020 - 2022 . Ref.EFA341/19 . Unió Europea . IP: Isabel del Arco Bravo . (1 Investigadores)
Exposició a Contaminants Ambientals i el seu Potencial Impacte en la Salut de les Dones de Lleida. Projecte ECSADOLL (Ajuts de l'Ajuntament de Lleida (La Paeria) (PAE)) . 2020 - 2021 . Ajuntament de Lleida 'La Paeria' . IP: Anna Espart Herrero . (5 Investigadores) . Projecte competitiu atorgat per la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l'Ajuntament de Lleida, en el marc de la XIII Beca Cristina de Pizan.
 • Salut Pública
 • Medi ambient
 • Desigualtat de gènere
 • desigualtat social
Mètode Integra3 en ciències de la salut. Grau en Infermeria (Ajuts per a projectes d'Innovació docent) . 2019 - 2020 . Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL . IP: Laia Selva Pareja . (3 Investigadores) . Les competències educatives son un conjunt de coneixements, habilitats i aptituds que permeten a l'alumne assolir una educació específica. Dins d'aquest conjunt de competències, les competències transversals a més, asseguren que l'alumne es formi en tot aquell conjunt d'aptituds necessàries per tal que un cop finalitzada la seva etapa, pugui desenvolupar‐se en un entorn laboral organitzatiu, més enllà dels coneixements tècnics. Avaluar l'assoliment de les competències transversals en les diferents matèries de Grau d'Infermeria, no sempre és fàcil degut a diferents barreres: importància que se li donen a les competències transversals per part de cada docent, manca de temps per incloure més ítems d'avaluació, dificultat en una avaluació objectiva, etc. És per això que en aquest Projecte d'Innovació Docent ens plantegem desenvolupar un mètode d'avaluació de les Competències Transversals al Grau d'Infermeria de la Universitat de Lleida, que estigui compost per tres esferes, incloent diferents clústers d'informació. Es pretén crear una eina amena, senzilla i pràctica per tal que els docents se sentin atrets per la idea de poder avaluar les competències transversals de les seves corresponents matèries, sense que els hi suposi un esforç excessiu i assoleixin així la globalitat en l'avaluació de cada alumne, respecte a la seva matèria docent.
Ajut per afavorir la internacionalització de la UdL mitjançant la docència virtual de professorat estranger. Segon quadrimestre del curs 2020/2021 (Millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització (EMQEI). ) . 2021 . Universitat de Lleida (UdL) . IP: Laia Selva Pareja . (1 Investigadores) . Es convida a la professora Ana Porroche-Escudero, de la Lancaster University, a impartir docència al Màster Universitari en Educació per a la Salut de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. S'impartirà un workshop en anglès que inclou les assignatures de 'Metodologies de l'avaluació en Educació per a la Salut' i 'Programes i estratègies d'intervenció grupal i participació comunitària en Educació per a la Salut'.
Ajut per dur a terme la 'I Jornada d'Educació per a la Salut. Apenent en femení i en comunitat.' (Foment artístic o cultural) . 2021 . Universitat de Lleida (UdL) . Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida . IP: Laia Selva Pareja
 • Educació per a la Salut
Science-Based Education and Communication to Fight Covid-19 and Future Pandemics (IlerCOVID) (Ajuts a la Recerca) . 2021 - 2022 . Ref.2020PANDE00124 . Departament d'empresa i coneixement . IP: Pavlos Christou

Publicaciones en revistas

Álvarez, I.; Selva, L.; Medina, J.L.; Sáez, S. (2017). Using root metaphors to analyze communication between nurses and patients: a qualitative study. Bmc Medical Education . Repositorio Institucional . ISSN: 1472-6920
Mato, E.; Barceló Batllori, S.; Orera, I.; Selva, L.; Corra, M.; González, C.; Bell, O.; Lerma, E.; Moral, A.; Pérez, J.I.; de Leiva, A. (2015). Proteomic 2D-DIGE approach reveals the protein voltage-dependent anion channel 2 as potential therapeutic target in epithelial thyroid tumours. Molecular and Cellular Endocrinology, 15(404), pp. 37 - 45 . https://doi.org/10.1016/j.mce.2015.01.021 . ISSN: 0303-7207
Selva, L. (2016). Problemas bioéticos del anonimato vs no anonimato en la donación de gametos para la Reproducción Humana Asistida. ASEBIR Embriología Clínica y Biología de la Reproducción, 21(2), pp. 17 - 23 . Publicació online (https://revista.asebir.com/assets/REVISTA-DICIEMBRE-2016.pdf) . ISSN: 1136-4424
Selva Pareja, Laia ; Sáez Cárdenas, Salvador ; Martínez Orduna, Miguela (2016). Una propuesta de modelo de taller para la calidad educativa en la formación superior en educación para la salud: ¿Cómo evaluamos las competencias en el aprendizaje basado en problemas (ABP)?. Revista del CIDUI(3) . Repositorio Institucional . ISSN: 2385-6203
Selva, Pareja, L.; Ramos Pla, A.; Mercadé Melé, P. Espart Herrero, A. (2022). Evolution of Scientific Production on Health Literacy and Health Education: A Bibliometric Analysis. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 19(7), p. 4356 . Repositorio Institucional . ISSN: 1661-7827
Santafé Madueño, N.; Ramos Pla, A.; Selva Pareja, L.; Barcenilla Guitard, M.;Espart, A. (2023). Health literacy in childhood and adolescence. A bibliometric analysis of scientific publications and professionals' involvement. Heliyon, 9(1), pp. e12896 - e12896 . Repositorio Institucional . ISSN: 2405-8440
Navarro Correal, Ester; Ibarz, Arantxa; Basagaña Farres, Míriam; Feijoo Cid, María ; Espart, Anna; Selva, Laia (2023). Educational Interventions for Newly Diagnosed Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Scoping Review. Gastroenterology Nursing, 46(1), pp. 30 - 40 . https://doi.org/10.1097/SGA.0000000000000688 . ISSN: 1042-895X

Otras Publicaciones

Selva Pareja, L.; Sáez Cárdenas, S.; Martínez Orduna, M. (2016). Fórmula para la construcción de un modelo en intervenciones grupales de calidad . En Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior . Volumen. 500 . Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) . ISBN: 978-84-608-9268-7 .
Sáez Cárdenas, S.; Martínez Orduna, M.; Selva Pareja, L. (2016). El encuentro: metáfora de la interrelación educativa . En Aprendizaje situado y aprendizaje conectado: implicaciones para el trabajo. Otras experiencias en gestión de entornos formativos . Volumen. 19 . Wolters Kluwer España, SA. . ISBN: 978-84-9987-175-2 .
Gómez, S.F.; Selva, L.; Martínez, M.; Sáez, S. (2016). Educación para la Salud: elabora un Programa en 8 etapas . Número. 1 . (pp. 1 - 156) . Culbuks . ISBN: 978-84-945795-4 .
Selva Pareja L; Espart Herrero A; Guitard L. (2020). Mochiléate . En DOTS educa, 10 meses 10 retos . (pp. 15 - 19) . Dykinson . ISBN: 978-84-1377-168-7 . Publicació online (https://www.dykinson.com/libros/dots-educa-10-meses-10-retos/9788413771687/)
Guitard L; Espart Herrero A; Selva Pareja L (2020). ¡Manos siempre limpias! . En DOTS educa, 10 meses 10 retos . (pp. 21 - 25) . Dykinson . ISBN: 978-84-1377-168-7 . Publicació online (https://www.dykinson.com/libros/dots-educa-10-meses-10-retos/9788413771687/)
Espart Herrero A; Selva Pareja L; Guitard L (2020). Bebidas energéticas, cuando menos es más . En DOTS educa, 10 meses 10 retos . (pp. 65 - 72) . Dykinson . ISBN: 978-84-1377-168-7 . Publicació online (https://www.dykinson.com/libros/dots-educa-10-meses-10-retos/9788413771687/)
Selva Pareja, Laia (2015). Estrategias para el diseño y presentación escrita del trabajo fin de máster. Tutorial 1 ¿Cómo hacer un índice automático en word? . Publicació online (http://hdl.handle.net/10459.1/73070)

Otras Actividades

3 hores de docència adreçada a la formació del PDI. Els processos d'acreditació del professorat davant d'AQU Catalunya: lector, agregat i catedràtic. Codi: U1079 (Universitat de Lleida) . 21/03/2019 - 21/03/2019
15h 'Introducción a la Bioética en la Práctica Multidisciplinar Clínica'. Curs online. Registre 09/025024- MD. (2.3 ECTS) (Càtedra de Bioètica UVIC·UCC i Fundació Grífols) . 06/05/2019 - 06/07/2019
'Cluster Analysis in R'. Curs online (DataCamp) . 2019 - 29/06/2019
'XIII Seminario Internacional sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en relación al Convenio de Oviedo: Edición genómica, bioética y responsabilidad' (Observatori de Bioètica i Dret. Facultat de Dret, UB) . 07/02/2019 - 07/02/2019
4 hores de docència adreçada a la formació del PDI. Desenvolupament curricular del TFG. Codi: U1056 (Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia) . 17/10/2018 - 17/10/2018
4 hores de docència adreçada a la formació del PDI. Desenvolupament curricular del TFG (II). Codi: U1055 (Universitat de Lleida (Campus Igualada). Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia) . 18/10/2018 - 18/10/2018
6 hores de docència adreçada a la formació del PDI. Estratègies de feedback per a l'avaluació formativa. Codi: U1022 (Universitat de Lleida) . 24/04/2018 - 24/04/2018
8 hores de docència adreçada a la formació del PDI. Direcció, correcció i avaluació de TFGs i TFMs. Codi: U102 (Universitat de Lleida) . 26/04/2018 - 26/04/2018
4 setmanes d'estudi, 3-5h a la setmana. 'Introducción a Data Science: Programación Estadística con R' (Universidad Nacional Autónoma de México y ofrecido a través de Coursera) . 13/04/2018 - 11/05/2018
6 hores de docència adreçada a la formació del PDI. Com hem de canviar l'avaluació per adaptar-nos a l'EEES? Taller d'eines per a l'avaluació formativa. Codi: U1064 (Universitat de Lleida) . 2018 - 2019

Tesis, tesinas y trabajos

David Fernández Lavado . (2019) . 'Innovación metodológica y Evaluación continua de la docencia en Bioética del Grado de Enfermería en el Campus de Igualada' (Trabajo Fin de Grado) . Universitat de Lleida.
Irene García Moral . (2019) . El rol de la Enfermería en las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y Consejo Genético en España (Trabajo Fin de Grado) . Universitat de Lleida.
Laura Pareja de la Torre . (2019) . 'Influencia de la Educación para la Salud en pacientes ostomizados de Lleida' (Trabajo Fin de Máster) . Universitat de Lleida.
Lucía Ibáñez Sánchez . (2019) . La enfermera escolar como parte del currículo de Educación Primaria en el colegio Baltasar Gracián (Trabajo Fin de Máster) . Universitat de Lleida.
Navarro Casas, Ester . (2019) . Competencia grupal en Enfermería: evaluación de una experiencia (Trabajo Fin de Máster) . Universitat de Lleida.
Sergi Sánchez García . (2019) . Innovació docent i aprenentatge dels estudiants de Bioètica en Infermeria: una proposta d'avaluació per competències (Trabajo Fin de Grado) . Universitat de Lleida.
Laia Selva Pareja . (2019) . La donación de gametos y su registro en Reproducción Humana Asistida. Aspectos bioéticos, sociales y legales (Tesis Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Marina Roser Reñé Roda . (2018) . Infografia com a eina Educativa i Preventiva de salut Pediàtrica en centres d'atenció primària de Lleida (Trabajo Fin de Máster) . Universitat de Lleida.
Raquel Rodriguez Berenguel . (2018) . Desarrollo de una intervención para el aprendizaje de Reanimación Cardiopulmonar Básica Pediátrica en una guardería de la provinica de Almería (Trabajo Fin de Máster) . Universitat de Lleida.
Rosa Curto Llatje . (2018) . Programa d'Educació per a la Salut en la Lactància materna: 'El millor de tu, en el millor dels envasos' (Trabajo Fin de Grado) . Universitat de Lleida.

Actividades anteriores

Suport tasques d'acreditació (AQU) al Màster d'Educació per a la Salut. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, UdL. 01/09/2018 - 29/01/2019
Taller de 4 hores de docència en el VII Màster en Infermeria de Quiròfan. Universitat de Lleida. 27/11/2018 - 27/11/2018
Tècnic de Recursos Humans. CaixaBank Consumer Finance. 05/10/2017 - 05/04/2018
Professora col·laboradora del Màster de Bioètica i Dret: problemes de Salut i Biotecnologia. Observatori de Bioètica i Dret. Facultat de Dret, UB. 2017 - 2018
Tècnic de Recursos Humans. CaixaBank Consumer Finance. 04/04/2017 - 04/10/2017
Professora col·laboradora. Taller de 4h d'Ètica i Educació per a la Salut (0.4 ECTS). Grau de Fisioteràpia i Logopèdia. UManresa - Fundació Universitaria del Bages (FUB). 10/05/2016 - 10/05/2016
Professora col·laboradora del Màster de Bioètica i Dret: problemes de Salut i Biotecnologia. Observatori de Bioètica i Dret. Facultat de Dret, UB. 2016 - 2017
Taller de 2:30h treball en grup del programa de mentories. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. 01/10/2016 - 01/10/2016
Professora col·laboradora. Taller de 4h d'Ètica i Educació per a la Salut (0.4 ECTS). Grau de Fisioteràpia i Logopèdia. UManresa - Fundació Universitaria del Bages (FUB). 28/04/2015 - 28/04/2015
Professora col·laboradora. Taller de 4h de Dinàmica de Grups (0.4 ECTS). Màster Oficial de Psicopedagogia. Facultat de Ciències de l'Educació. UAB. 2015 - 2016

Otros Méritos o aclaraciones

Premi Extraordinari del Màster Universitari en Educació per a la Salut.

Universitat de Lleida. 2017.

(Méritos asociados a la formación académica)
Premi accèssit per comunicació d'experiència innovadora destacables. Pòster 'Dos años después de la pandemia: conocimientos y conductas ante el COVID-19 en Lleida (España)' (Méritos relacionados con la calidad y difusión de resultados de la actividad Investigadora)
Títol d'Especialista en docència Universitària de 300 hores de formació a la Universitat de Lleida (2020/2022) (Méritos relacionados con la calidad de la formación docente)
He obtingut un informe favorable de l'activitat docent responent al procediment i evidències recollides al Manual d'Avaluació Docent de la Universitat de Lleida, certificat per AQU Catalunya, el dia 11 de juny de 2019. La trajectòria docent avaluada ha estat des del curs acadèmic 2016/2017 fins al 2020/21 a nivell de Grau i Postgrau. He obtingut una avaluació 'Molt Positiva' en tots els apartats a avaluar: (1) Avaluació del professor/a, (2) Planificació docent, (3) Actuació professional i desenvolupament, (4) Valoració dels resultats de l'activitat docent i (5) Valoració de la satisfacció dels estudiants i graduats (Méritos relacionados con la calidad de la actividad docente)
Les enquestes de valoració oficials de la Universitat de Lleida mostren que l'alumnat té un alt nivell de satisfacció amb la docència en les assignatures-grup que he impartit (valoracions superiors o igual a 4 sobre un màxim de 5) (Méritos relacionados con la calidad de la actividad docente)

Participaciones en Congresos

Selva Pareja, L.; Fernández Lavado, D.; Sánchez García, S. (2019). Programa de enseñanza-aprendizaje activo y participativo sobre ética y legislación en estudiantes de Enfermería. (Presentación Comunicación) . I Congreso Internacional de Bioética: pedagogía en el aprendizaje de la bioética . Vic . ESPAÑA
Selva Pareja, L.; Sánchez García, S.; Fernández Lavado, D.; Sáez Cárdenas, S. (2019). Aplicación del Modelo Integrador 5.0 para una Docencia de Calidad en el Ámbito de la Bioética. (Presentación Comunicación) . VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (CIMIE) . Lleida . ESPAÑA
Selva Pareja, L.; Sáez Cárdenas, S.; Martínez Ordun, M. (2016). Propuesta de modelo de taller para el trabajo en grupo. (Presentación Comunicación) . Jornada sobre Millora i Qualitat de la Docència . Lleida . ESPAÑA
Sáez Cárdenas, S.; Martínez Orduna, M.; Selva Pareja, L. (2016). El Encuentro: metáfora de la intervención educativa. (Póster) . IV Congreso Internacional EDO. Aprendizaje situado y aprendizaje conectado: implicaciones para el trabajo . Barcelona . ESPAÑA
Selva Pareja, L.; Sáez Cárdenas, S.; Martínez Orduna, M. (2016). Una propuesta de modelo de taller para la calidad educativa en la formación superior en Educación para la Salud. (Presentación Comunicación) . CIDUI. Impactes de la innovació en la docència i l'aprenentatge . Barcelona . ESPAÑA
Martínez Orduna, M; Sáez Cárdenas, S; Selva Pareja, L; Artigues Barberà, EM (2016). Los gigantes encantados, evaluación de su eficacia en una intervención educativa. (Póster) . 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad. 6º Congreso Nacional de Enfermería de la Reproducción . Málaga . ESPAÑA
Selva Pareja, L. (2016). Preguntas sin resolver en tres de las dimensiones (legal, social y bioética) implícitas en la donación de gametos para la Reproducción Humana Asistida. (Póster) . 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad' '6º Congreso Nacional de Enfermería de la Reproducción . Málaga . ESPAÑA
Selva Pareja, L.; Sáez Cárdenas, S.; Martínez Orduna, M. (2016). Fórmula para la construcción de un modelo en intervenciones grupales de calidad. (Presentación Comunicación) . XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES) . Granada . ESPAÑA
Selva Pareja, L. (2016). Donación de gametos: entre el debate y el olvido. (Póster) . Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud . Barcelona . ESPAÑA
Sáez Cárdenas, S.; Selva Pareja, L.; Álvarez, I.; Martínez Orduna, M. (2016). Las metáforas como facilitadoras de la comprensión en servicios asistenciales. (Presentación Comunicación) . Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud . Barcelona . ESPAÑA