M. ÀNGELES CABASÉS PIQUÉ

M. ÀNGELES CABASÉS PIQUÉ

Titular d'Universitat

Scopus Author ID: 56906319100
Researcher ID: N-9285-2015
Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Grup de Recerca: IP Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom)

Informació de contacte
Economia Aplicada
Av. Jaume II, 73
973703200
macabases(a)econap.udl.es


Àrea de coneixement :

Informació de contacte
Projectes

Valoració de l'aplicació del Sistema de Garantia Juvenil a Catalunya (GARJUCAT) . 2017 - 2018 . Ref.2016 AAJOVE 00005 . Generalitat de Catalunya . IP: M. Àngels Cabasés Piqué
Setmana del Parlament Universitari. Coordinació de l'activitat parlamentària . 2017 - 2017 . Ref.2014-2018 PC . Parlament de Catalunya . IP: Cabasés, M.A.; Pardell, A.
La implantación de la Garantía Juvenil en España: Jóvenes, trabajo y futuro . 2016 - 2019 . Ref.CSO2015-66901-R . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: María Ángeles Cabasés Piqué
Setmana del Parlament Universitari. Coordinació de l'activitat parlamentària . 2016 - 2016 . Ref.2014-2018 PC . Parlament de Catalunya . IP: Cabasés, M.A.; Pardell, A.
Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX) . 2015 - 2016 . Ref.2014ACUP 00036 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Carles Feixa Pampols
Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad . 2015 - 2017 . Ref.CSO2015-71988-REDT . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: Carles Feixa Pampols
Elaboració i avaluació d'un videojoc educatiu com a eina per a la millora del benestar emocional i social . 2014 - 2016 . Ref.GF085734 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Gemma Filella Guiu
Empowering the young generation: towards a new social contract in South and East Mediterranean countries. SAHWA . 2014 - 2016 . Ref.613174 – SAHWA . Unió Europea . IP: Carles Feixa Pampols
Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat (JOVIS) . 2014 - 2017 . Ref.2014 SGR 683 . Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya) . IP: Carles Feixa Pampols

Publicacions en revistes

Ros-Morente, A.; Cabasés, M. A..; Filella, G. Conflicts among peers in the playground in a group of Spanish elementary schools. En Portuguese Journal of Social Science. Volum 17. Número 1. 2018 . https://doi.org/10.1386/pjss.17.1.79_1
Cos, Pilar; Colom, Antonio; Cabasés, Angels. Geographic export diversification: determinants and their link with export performance. En Thunderbird International Business Review. Volum 61. Número 2. 2019 . Repositori Institucional
Cabasés, M.A.; Pardell, A.; serés A. El modelo de empleo juvenil en España (2013-2016). En Política y Sociedad. Volum 54. Número 3. 2017 . Repositori Institucional
Cabasés Piqué, M. Àngels; Agnès Pardell Veà; and Tanja Strecker. The EU youth guarantee a critical analysis of its implementation in Spain. En Journal Of Youth Studies. Volum 19. Número 5. 2016 . https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1098777
Cabasés, M.A.; Gómez, M:J.; Pardell, A. Precariedad y temporalidad, principales características del empleo juvenil en España. En Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.. Número 126. 2016
Cabasés, MA.; Feixa, C; Civit, R. Jóvenes y Confianza Política en un contexto de desestabilización social e institucional. Un estudio comparativo en países de la cuenca del Mediterráneo. En Última Década. Volum 23. Número 42. 2015 . Repositori Institucional
Lloveras J, Cabases Mª A. Costes de producción de cultivos extensivos en secano y regadio. En Vida Rural. Número 401. 2015 . Repositori Institucional
Agnès Pardell; M. Àngels Cabasés. L'aplicació de la Garantia Juvenil a Catalunya. En Revista d'Estudis Autonòmics i Federals (REAF). Volum 2. Número 22. 2015 . Repositori Institucional

Altres Publicacions

Cabasés, M.A. La situació actual de les persones joves en el mercat de treball a les Illes Balears: precarietat laboral com a model d'ocupació juvenil?. En Anuari de Treball de les Illes Balears. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Govern de les Illes Balears. 2017
Cabasés, M.A.; Pardell, A.; Abella, S.; Úbeda, M; Sánchez, J. ;Feixa, C. Ocupació de qualitat: resposta al fenomen dels treballadors i treballadores pobres. En Debats de Catalunya Social. Propostes del Tercer Sector. 2017 . http://www.tercersector.cat/noticies/la-taula-del-tercer-sector-alerta-de-lempitjorament-de-les-condicions-laborals-dels-joves (http://www.tercersector.cat/noticies/la-taula-del-tercer-sector-alerta-de-lempitjorament-http://www.tercersector.de-les-condicions-laborals-dels-joves)
Enric Cabello Cuenca; Núria Pérez-Escoda; Gemma Filella Guiu; Conxita Vendrell Seres ; M.ª Angels Cabases Pique. Diseño, implementación y evaluación del videojuego Happy 8-12 para la resolución asertiva de los conflictos en el Ciclo Superior de la Educación Primaria. En Actas Congreso Internacional Inteligencia Emocional y Bienestar. Zaragoza, 2016. Ediciones Universidad San Jorge. 2016
Pardell, A.; Cabasés, M.A. La acción normativa de las Comunidades Autónomas. Reflexiones en torno a la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista en Cataluña. En La protección de la víctima de violencia de género. Aranzadi. 2016
Pardell, A.; Cabasés, M.A. La Carta Social Europea y la Reforma Laboral. En Balance de la reforma laboral de 2012. Bomarzo. 2016
Feixa C.;Cabasés M.A.; Pardell A. “El juvenicidio moral de los jóvenes....el otro lado del charco” en PROHIBIDO OLVIDAR: Ayotzi y el juvenicidio en América Latina, 2015. Nuevos emprendimientos editoriales, S. L., Barcelona. 2015
Gómez, M.J.; Cabasés, M. A.; Pardell, A. Precariousness and temporality, main characteristics of the youth employment in Spain. En http://hdl.handle.net/10419/124771. Econstor. 2015 . http://hdl.handle.net/10419/124771
Cabasés, M.A. (coordinadora). La valoració de la implantació de la Garantia Juvenil a Catalunya. Edicions de la Universitat de Lleida. 2019

Participacions a Congressos

Strecker, Tanja; Úbeda, Miquel; Cabasés, M.Angels (2018). Youth, Work and Precarization: Capital Mobilisation in Catalonia. (Presentació Comunicació) . Bourdieu Study Group 2nd Biennial International Conference 2018: Reproduction and Resistance . Lancaster . ANGLATERRA
Úbeda, Miquel; Cabasés, M.Angels; Strecker, M.; Sabaté, M. (2018). Youth Unemployment labour precariousness and gender: a statistical analysis of the deterioration of the spanish youth labour market since 1985. (Presentació Comunicació) . XIX ISA World Congress of Sociology. Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities (Toronto) . Toronto . CANADÀ
Cabasés, M.A.; Gomez, MJ; Ubeda, M.; Strecker, T. (2018). Impacto de la digitalización en la ocupación juvenil femenina. Estudio de caso sobre Cataluña. (Presentació Comunicació) . XLIV Reunión de Estudios Regionales. International Conference of Regional Science . Valencia . ESPANYA
Cabasés, M.À. (2018). Desigualtat socials, solucions locals. (Membre comité científic) . VI Congrés de la Taula del Tercer Sector Social . Barcelona . ESPANYA
Cabasés, M.A. (2017). Després de les primaveres àrabs: marginalitzacions i estratègies juvenils a l'altra riba del mediterrani. (Presentació Comunicació) . III Simposi JOVIS . L'ocupació juvenil vist a les dues ribes de la Mediterrània . Lleida . ESPANYA
Cabasés, M.À.; Gómez, M.J. (2017). Respuestas juveniles a la crisis:Innovación social y política, cooperación y acciones colectivas. (Membre comité científic) . II Jornadas sobre Estudios de Juventud . Fuenlabrada . ESPANYA
Cabasés, M.À.; Gómez, M.J. (2017). Análisis de la implementación de la Garantía Juvenil en España en el periodo 2013-2016. (Presentació Comunicació) . II Jornadas sobre Estudios de Juventud . Fuenlabrada . ESPANYA
Strecker, Tanja; Cabasés, M.Angels, Pardell, Agnes (2016). The EU Youth Guarantee and its implementation in Spain. (Presentació Comunicació) . 13th Nordic Youth Research Symposium (NYRIS 13) . Trollhättan . SUÈCIA
Cabasés, M.A.; Gómez, M.J.; Pardell, A. (2016). Impact of Recession on the employment in Catalonia from a gender and age perspective. (Presentació Comunicació) . ERSA 56 th Congress Vienna. Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive? . Viena . ÀUSTRIA
Cabasés, M.A. (2016). Una Catalunya socialment més avançada: miratge o projecte?. (Presentació Comunicació) . V Congrés del Tercer Sector Social. Créixer Socialment . http://www.congrestercersector.cat/sites/default/files/cabases.pdf . Barcelona . ESPANYA
Cabasés M.Angels, Allepuz Rafael i Enciso. Pere (2016). Joventut i treball: situació actual i perspectives de futur 1 i 2 de març de 2016. (Membre comité organitzador) . XXVII Jornades Universitat Empresa . ESPANYA
G. Filella; M.A. Cabasés; C. Vendrell (2015). Implementación y Evaluación del Videojuego Happy 8-12 para la resoluci´ln asertiva de conflictos en el ciclo superior de educación primaria. (Presentació Comunicació) . II Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar. Zaragoza, 24 de mayo de 2015 . Zaragoza . ESPANYA
M.A. Cabasés; M.J. Gómez; A. Pardell (2015). Precariedad y temporalidad, principales características del empleo juvenil en España. (Presentació Comunicació) . XI Jornadas de Economía Laboral . Barcelona . ESPANYA
Cabasés, M.A.; Gómez, M.J.; Pardell, A. (2015). Precariousness and temporality main characteristics of the youth employment in Spain. (Presentació Comunicació) . World Renaissance: Changing roles for people and places . http://hdl.handle.net/10419/124771 . Lisbon . PORTUGAL
Cabasés, M.A. (2018). Repartiment de la riquesa i salaris. (Taula rodona) . Jornada d'Acció Sindical i Negociació Col·lectiva . Barcelona . ESPANYA
Cabasés, M.A. (2018). Precarietat laboral juvenil: una sortida desigual de la crisi. (Ponència) . II Jornada Aliança Civica Contra la pobresa . Cornellà . ESPANYA
Cabasés, M.Àngels (2018). 20 anys d'estudis i polítiques de joventut: del passat al futur. (Membre comité organitzador) . XX Fórum d'Estudis sobre la Joventut . Lleida . ESPANYA