MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ

Titular d'Universitat

Scopus Author ID: 56906319100
Researcher ID: N-9285-2015
Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Grup de Recerca: IP Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom)

Informació de contacteMIMO
Economia Aplicada
Av. Jaume II, 73
973703200
mangels.cabases(a)udl.cat

Altres Publicacions

Cabasés, M.A. (2017). La situació actual de les persones joves en el mercat de treball a les Illes Balears: precarietat laboral com a model d'ocupació juvenil? . En Anuari de Treball de les Illes Balears . (pp. 201 - 219) . Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Govern de les Illes Balears .
Cabasés, M.A.; Pardell, A.; Abella, S.; Úbeda, M; Sánchez, J. ;Feixa, C. (2017). Ocupació de qualitat: resposta al fenomen dels treballadors i treballadores pobres . En Debats de Catalunya Social. Propostes del Tercer Sector . http://www.tercersector.cat/noticies/la-taula-del-tercer-sector-alerta-de-lempitjorament-de-les-condicions-laborals-dels-joves (http://www.tercersector.cat/noticies/la-taula-del-tercer-sector-alerta-de-lempitjorament-http://www.tercersector.de-les-condicions-laborals-dels-joves)
Enric Cabello Cuenca; Núria Pérez-Escoda; Gemma Filella Guiu; Conxita Vendrell Seres ; M.ª Angels Cabases Pique (2016). Diseño, implementación y evaluación del videojuego Happy 8-12 para la resolución asertiva de los conflictos en el Ciclo Superior de la Educación Primaria . En Actas Congreso Internacional Inteligencia Emocional y Bienestar. Zaragoza, 2016 . (pp. 438 - 444) . Ediciones Universidad San Jorge . ISBN: 978-84-608-4847-9 .
Pardell, A.; Cabasés, M.A. (2016). La acción normativa de las Comunidades Autónomas. Reflexiones en torno a la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista en Cataluña . En La protección de la víctima de violencia de género . (pp. 423 - 429) . Aranzadi . ISBN: 978-84-9098-637-0 .
Pardell, A.; Cabasés, M.A. (2016). La Carta Social Europea y la Reforma Laboral . En Balance de la reforma laboral de 2012 . (pp. 71 - 92) . Bomarzo . ISBN: 978-84-16608-32-4 .
Feixa C.;Cabasés M.A.; Pardell A. (2015). “El juvenicidio moral de los jóvenes....el otro lado del charco” en PROHIBIDO OLVIDAR: Ayotzi y el juvenicidio en América Latina, 2015 . (pp. 235 - 271) . Nuevos emprendimientos editoriales, S. L., Barcelona . ISBN: 978-84-942364-6-4 .
Gómez, M.J.; Cabasés, M. A.; Pardell, A. (2015). Precariousness and temporality, main characteristics of the youth employment in Spain . En http://hdl.handle.net/10419/124771 . Econstor . http://hdl.handle.net/10419/124771
Cabasés M.A;.Pardell A, (2014). Una visión crítica del Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España. ¡Otro futuro es posible para las persones jóvenes! . (pp. 1 - 198) . Bomarzo . ISBN: 978-84-15923-46-6 .
Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. (2012). Impacto de las inversiones del sector público estatal en Cataluña y su incidencia sobre el déficit fiscal en el periodo 2007-2009 . En The challenge of regional defelopment ina world of changing hegemonies: knowledge, competitiveness and austerity . Actas del Congreso . ISBN: 978-84-695-5436-4 . http://www.reunionesdeestudiosregionales.org/Bilbao2012/htdocs/index.php

Línies d'activitat

Garantia Juvenil i Mercat laboral juvenil . Facultat de Dret i Economia . (2011)
 • atur juvenil
 • Garantia Juvenil
 • Ocupació juvenil
Anàlisi economètric aplicat a l'economia regional . Facultat de Dret i Economia . (1993)
 • Economía regional
 • Estadística aplicada
 • Estadística multivariante
Concentració i mesures de desigualtat amb aplicació a variable econòmiques . Facultat de Dret i Economia . (1993)
 • Economía regional
 • Estadística aplicada
 • Desigualtat
 • Estadística multivariante
 • Concentració
Anàlisi estadística aplicada a l'economia regional . Facultat de Dret i Economia . (1993)
 • Economía regional
 • Estadística multivariante
 • Estadística aplicada
Anàlisi estadístic i economètric en el sector turístic . Facultat de Dret i Economia . (1988 - 2013)
 • Estadística aplicada
 • Estadística multivariante
 • Turisme

Projectes

Valoració de l'aplicació del Sistema de Garantia Juvenil a Catalunya (GARJUCAT) . 2017 - 2018 . Ref.2016 AAJOVE 00005 . Generalitat de Catalunya . IP: M. Àngels Cabasés Piqué
Setmana del Parlament Universitari. Coordinació de l'activitat parlamentària . 2017 - 2017 . Ref.2014-2018 PC . Parlament de Catalunya . IP: Cabasés, M.A.; Pardell, A.
La implantación de la Garantía Juvenil en España: Jóvenes, trabajo y futuro . 2016 - 2019 . Ref.CSO2015-66901-R . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: María Ángeles Cabasés Piqué; Carles Feixa Pampols
Setmana del Parlament Universitari. Coordinació de l'activitat parlamentària . 2016 - 2016 . Ref.2014-2018 PC . Parlament de Catalunya . IP: Cabasés, M.A.; Pardell, A.
Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX) . 2015 - 2016 . Ref.2014ACUP 00036 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Carles Feixa Pampols
Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad . 2015 - 2017 . Ref.CSO2015-71988-REDT . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: Carles Feixa Pampols
Elaboració i avaluació d'un videojoc educatiu com a eina per a la millora del benestar emocional i social . 2014 - 2016 . Ref.GF085734 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Gemma Filella Guiu
Empowering the young generation: towards a new social contract in South and East Mediterranean countries. SAHWA . 2014 - 2016 . Ref.613174 – SAHWA . Unió Europea . IP: Carles Feixa Pampols
Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat (JOVIS) . 2014 - 2017 . Ref.2014 SGR 683 . Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya) . IP: Carles Feixa Pampols
Setmana del Parlament Universitari. Coordinació de l'activitat parlamentària . 2014 - 2014 . Ref.2014-2018 PC . Parlament de Catalunya . IP: Cabasés, M.A.; Pardell, A.

Publicacions en revistes

Ros-Morente, A.; Cabasés, M. A..; Filella, G. (2018). Conflicts among peers in the playground in a group of Spanish elementary schools. Portuguese Journal of Social Science, 17(1), pp. 79 - 88 . Repositori Institucional . ISSN: 1476-413X
Cos, Pilar; Colom, Antonio; Cabasés, Angels (2019). Geographic export diversification: determinants and their link with export performance. Thunderbird International Business Review, 61(2), pp. 397 - 411 . Repositori Institucional . ISSN: 1520-6874
Cabasés, M.A.; Pardell, A.; serés A. (2017). El modelo de empleo juvenil en España (2013-2016). Política y Sociedad, 54(3), pp. 733 - 755 . Repositori Institucional . ISSN: 1130-8001
Cabasés Piqué, M. Àngels; Agnès Pardell Veà; and Tanja Strecker. (2016). The EU youth guarantee a critical analysis of its implementation in Spain. Journal Of Youth Studies, 19(5), pp. 684 - 704 . https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1098777 . ISSN: 1367-6261
Cabasés, M.A.; Gómez, M:J.; Pardell, A. (2016). Precariedad y temporalidad, principales características del empleo juvenil en España. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.(126), pp. 31 - 50 . ISSN: 2254-3295
Cabasés, MA.; Feixa, C; Civit, R. (2015). Jóvenes y Confianza Política en un contexto de desestabilización social e institucional. Un estudio comparativo en países de la cuenca del Mediterráneo. Última Década, 23(42), pp. 149 - 185 . Repositori Institucional . ISSN: 0717-4691
Lloveras J, Cabases Mª A. (2015). Costes de producción de cultivos extensivos en secano y regadio. Vida Rural(401), pp. 38 - 47 . Repositori Institucional . ISSN: 1133-8938
Agnès Pardell; M. Àngels Cabasés (2015). L'aplicació de la Garantia Juvenil a Catalunya. Revista d'Estudis Autonòmics i Federals (REAF), 2(22), pp. 264 - 311 . Repositori Institucional . ISSN: 2014-8658
Cabasés, M.A.; Gómez M.J. (2014). Impact of Recession on the Catalan Labor Market and the Unequal Distribution of Salary from a Gender Perspective. International Journal of Humanities and Social Science, 4(3), pp. 113 - 126 . ISSN: 2220-8488