CRISTINA TORRELLES NADAL

CRISTINA TORRELLES NADAL

Lector
Área de conocimiento: Psicología Social

Grupo de Investigación: Competències, Tecnologia i Societat en Educació (COMPETECS)

Información de contacto
Pedagogía y Psicología

973 706578
ctorrelles(a)pip.udl.cat

Actividades anteriores

Departament de Recursos Humans. BTCelular. 01/2004 - 12/2005
Professora. Dominiques de l'Anunciata, Lleida. 10/2005 - 06/2006
Professora. Dominiques de l'Anunciata, Lleida. 10/2006 - 06/2007
Professora Associada de l'assignatura Mètodes d'Investigació. Universitat de Lleida. 10/2007 - 12/2007

Otras Actividades

Beques i ajuts destinats a les universitats i els centres de recerca per contractar personal investigador novell per a la seva incorporació laboral en el món de la recerca FI (2008-2011) (Becas) . 01/01/2008 - 31/12/2011
Ajudes de mobilitat en centres de recerca a l'estranger. UdL (Ayudas) . 01/09/2009 - 06/11/2009
Subvenciones para estancias de movilidad de estudiantes para la obtención de la Mención Europea en el título de Doctor para el curso 2009-2010 (Becas) . 02/07/2010 - 30/09/2010
Programa d'ajuts de la Universitat de Lleida per a la promoció d'activitats de mobilitat internacional durant l'any 2010. Oficina de Relacions Internacionals (Ayudas) . 23/03/2010 - 02/04/2010
Aprenentatge col·laboratiu en la formació en alternança (Cursos y Seminarios Dirigidos) . 21/09/2011 - 27/09/2011
Aprendre a treballar en equip (Cursos y Seminarios Dirigidos) . 07/03/2011 - 21/04/2011
Aprendre a treballar en equip (Cursos y Seminarios Impartidos) . 07/03/2011 - 21/04/2011
Aprendre a treballar en equip (Cursos y Seminarios Impartidos) . 07/03/2011 - 21/04/2011
Aprendre a treballar en equip (Cursos y Seminarios Dirigidos) . 13/09/2011 - 21/11/2011
Aprendre a treballar en equip (Cursos y Seminarios Impartidos) . 13/09/2011 - 21/11/2011

Otras Publicaciones

Torrelles, C; Isus, S.; Carrera, X.; Coiduras, J.; i Lacasa, E. (2010). Guia Docent per l'ensenyament-aprenentatge de competències transversals a l'universitat . ISBN: 978-84-8458-324-0 .
Torrelles, C.; Coiduras, J.; Isus, S.; Carrera, X.; Lacasa, E.; Gisbert, M.; Holgado, J.; Marqués, L. (2008). Ensenyar i Aprendre competències de treball en equip i planificació i organització a la universitat . ISBN: 978-84-8458-279-3 .
Isus, S.; de la Fuente, J.F.; Torrelles, C.; Coiduras, J.; Carrera, X.; Roure, J.; París, G.; Mitjans, E. (2011). Transversalia: Competencias profesionales del profesorado universitario en PRL .
Isus S, Torrelles C, Coiduras JL, Carrera FX, Roure J, Paris G. (2015). Teamwork and Self-management . En Teaching and learning in digital worlds. Strategies and issues in higher education . (pp. 43 - 62) . Universitat Rovira i Virgili . ISBN: 978-84-8424-376-2 . http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/155

Conferencias

La determinación de las competencias transversales de 'trabajo en equipi' y 'planificación y organización' . (Seminari internacional Simul@). 11/11/2011. Tortosa. ESPAÑA
#Contagiafelicitat . (INNOSOC, Jornada d'Innovació Social sobre Psicologia Positiva. Felicitat, benestar i qualitat de vida 2015). 15/10/2015. Universitat de Lleida. ESPAÑA
Què dir-te, com dir-t'ho?. L'acompanyament dels aprenents en Formació Dual . (Trobada formativa tutores i tutors d'Alternança de la Facultat d'Educació.). 16/02/2015. Lleida, Universitat de Lleida. ESPAÑA

Estancias en Centros de Investigación

Universität Hamburg. Hamburg. ALEMANIA. 2009 (0 Años 0 Meses 7 Dias) . developing a research project on methodological aspects . Doctorando - Projecte Simul@ I+D+I
Université du Québec à Trois-Rivières. Trois-Rivières. CANADÁ. 2009 (0 Años 2 Meses 7 Dias) . developing a research project on methodological aspects. . Doctorando - Projecte Simul@ I+D+I
IAE, Institut d’Administration et des Entreprises. Lille. FRANCIA. 2010 (11 Dias) . Realització de la part experimental del projecte Simul@ (competències transversals). Reunions per projectes futurs sobre avaluació de competències dels estudiants universitaris. Anàlisi de la situació en formació clàssica i formació en alternança de les Escoles d’Enginyers de la regió el Nord de Pas de Calais de França. Durant aquest període de temps les tasques ha realitzar van ser una part metodològica, en la qual es va fer una recollida de dades i qüestionaris per poder dur a terme la part experimental del projecte. Aquesta estada també va servir per poder programar una segona estada més endavant en la qual es continua amb la recollida de dades i entrevistes amb diferents tutors i responsables d’empresa, tal i com es requereix per poder dur a terme la validació de l’eina que s’està creant. Per una altra part es va assistir a una reunió programada en la qual hi havia l’assistència de tots els responsables tant de l’àmbit formatiu com empresarial que s’encarreguen de la formació clàssica i en alternança de la regió el Nord de Pas de Calais. En ella es va dur a terme la presentació del treball que estem realitzant en aquests moments, el qual és la creació i validació d’una eina per avaluar la competència de treball en equip que està inscrit dins del projecte Simul@. . Doctorando
IAE, Institut d’Administration et des Entreprises. Lille. FRANCIA. 2010 (3 Meses) . Estada d'investigació durant els mesos de juliol a setembre. Per realitzar estada de recerca acord amb la beca de tesi europea. Recullida de dades de la tesi. . Doctorando
Faculté d'éducation Sherbrooke. Sherbrooke. CANADÁ. 2011 (13 Dias) . Pactar possibles projectes de col·laboració . Invitado
Universitat d'Hamburg. Hamburg. ALEMANIA. 2015 (3 Dias) . Presentació de conferència: Dual educational System to acquire competences: a comparative study Creació de projectes conjunts. . Invitado

Formación académica

Mestra Especialitat Educació Física . Universitat de Lleida . 22/09/2003 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Universitari Oficial de Llicenciada en Psicopedagogia . Universitat de Lleida . 31/09/2006 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Universitari Oficial de Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport . Universitat de Lleida . 31/09/2008 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Màster Oficial Esport Sostenible i Benestar . Universitat de Lleida . 31/09/2008 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Màster en Prevenció de riscos Laborals . Serviprenm sociedad de prevención, S.L. . 23/12/2009 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Eina d'avaluació de la competència de Treball en Equip . Facultat de Ciències de l'educació . (Doctorado)
Psicología Positiva Aplicada . Universidad Jaume I . 31/07/2016 . (Formación Especializada)

Organización de actividades de I+D

Jornades d'orientació . Organització de les jornades . 2009
X Seminari permanent i I Seminari Internacional d'Orientació Professional . Seminari Permanent d’Orientació Professional del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Pedagogia Dipòsit Legal: B-43159-2010 . 2009
Orientació Professional: Un compromís en l'avaluació de les competències professionals . Organització de les jornades . 2010
Elaboració de Treballs de Recerca . III Jornades INVESJOVE Investigació i Recerca a l'Educació Secundària . 2010
Estrategias para la docencia . Curso de Formación de Formadores, empresa ADAPTAGESTIÓN . 2010
Jornada de Orientación Pedagógica sobre Formación en Alternancia . Formación a profesorado en el Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar . 2010
Elaboració de Treballs de Recerca . Jornades INVESJOVE Investigació i Recerca a l'Educació Secundària . 2011
Assistència al Seminari Internacional Simul@ . Seminari de recerca . 2011
XI Seminari Permanent d'Orientació Professional . Seminari Permanent d’Orientació Professional del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Pedagogia Dipòsit Legal: B-40339-2011 . 2011
Màster Gestió i Avaluació de la intervenció per a la transformació social . Coordinació . 2017

Participaciones en Congresos

Torrelles, C.; Isus, S.; Coiduras, J.; Lacasa, E.; Holgado, J.; Marqués, L.; Gisbert, M. (2008). Aprendre Competències de Treball en Equip i Planificació-Organització a la Universitat. (Presentación Comunicación) . V Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) . ISBN: 978-84-8458-279-3 . Lleida . ESPAÑA
Torrelles C, Isus S, Carrera X, Coiduras J, Lacasa E (2010). Guia docent per l’ensenyament – aprenentatge de competències transversals a l'universitat. (Presentación Comunicación) . VI Congreso Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación. (CIDUI) . 2010 . Barcelona . ESPAÑA
Torrelles,C; Carrera,X.; Cela,J.; Coiduras,J.; Isus,S.; Roure,J.; Paris, G. (2010). La Rubrique comme Outil d'Évaluation de la Compétence du Travail en Équipe. (Presentación Comunicación) . AIPTLF 2010 . Lille . FRANCIA
Roure, J.; Isus, S.;Coiduras, J.;Carrera, X.;Cela, J.;Torrelles, C.; París, G. (2010). Création d'un outil pour l'évaluation de la compétence transversale d'organisation et de gestion. (Contribución relevante) . XVIème Congrès de l'AIPTLF, 6-9 julliet 2010 . Lille . FRANCIA
Torrelles, C.; Carrera, C.; Coiduras, J.; Isus, S.; Paris, G.; Roure, J. (2010). La rúbrica como estrategia de evaluación de competencias transversales en educación superior: creación, construcción y pilotaje de la rúbrica de Trabajo en Equipo. (Presentación Comunicación) . XVI Congreso Mundial de Ciencias de la Educación, 31 de Mayo al 4 de junio del 2010 . Monterrey . MÉXICO
París, G.; Isus, S.; Roure, J.; Torrelles, C.; Coiduras, J.; and Carrera, X. (2010). News competences for our professionals of continuing vocational education and training. (Presentación Comunicación) . International Conference “Crossing Boundaries: The multiple roles of trainers and teachers in vocational education and training . International Conference “Crossing Boundaries: The multiple roles of trainers and teachers in vocational education and training . Praga . REPÚBLICA CHECA
Torrelles C, París G, Roure J, Isus S, Carrera X, Coiduras J. (2011). La competencia de trabajo en equipo para los formadores de la formación continua. (Presentación Comunicación) . I Congrés d'Intel·ligència Emocional a les Organitzacions . Lleida . ESPAÑA
Torrelles, C. París, G.; Isus, S.; Roure, J.; et Egurbide, I. (2011). L'Evaluation multi-acteurs de compétences transversales dans una école d'ingenieurs en alternance. (Presentación Comunicación) . 79é Congrès de l'ACFAS, 9 au 13 mai 2011, Sherbrooke, Canadà . 79é Congrès de l'ACFAS, 9 au 13 mai 2011, Sherbrooke, Canadà . Sherbrooke . CANADÁ
Torrelles, C. (2010). Outil pour l'Évaluation de compétences transversales. (Presentación Comunicación) . 6ème Colloque Formasup . Villeneuve d'Ascq, Lille, France . FRANCIA
Georgina Paris, Sofia Isus, Cristina Torrelles (2012). Los perfiles profesionales de la formación continua. (Presentación Comunicación) . XVIIe Congrès de l'AMSE-AMCE-WAER . REIMS . FRANCIA
Cristina Torrelles, Xavier Carrera, Jordi Coiduras, Sofia Isus (2012). Validation d'un outil d'évaluation de la compétence de Travail en Équipe. (Presentación Comunicación) . Hommes de management et management des hommes . Paris . FRANCIA
Cristina Torrelles; Xavier Carrera; Jordi Coiduras; Sofia Isus; Jorgina Roure; Georgina Paris; Jose Cela (2011). La determinación de las competencias transversales de 'Trabajo en Equipo' y 'Planificación y Organización'. (Presentación Comunicación) . Seminario Internacional Simul@ . Tortosa . ESPAÑA
Cristina Torrelles; Xavier Carrera, Jordi Coiduras (2011). Evaluación de la competencia de Trabajo en Equipo. Rúbrica COTE. (Presentación Comunicación) . XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa. 'Investigación y educación en un mundo en red' . Madrid . ESPAÑA
Cristina Torrelles, Jorges Serna, Georgina Paris (2013). Proyecto de evaluación de TRabajo en Equipo en los Clubes de baloncesto de la ciudad de Lleida. (Póster) . 2a edición. Congreso de Inteligencia Emocional en las Organizaciones. Re-construir con Inteligencia Emocional . Lleida . ESPAÑA
Georgina Paris; Jordi Coiduras; Cristina Torrelles (2013). Las competencias de los gestores y formadores de la formación para el empleo: un estudio de prospectiva. (Presentación Comunicación) . 2nd Multidisciplinary International Conference on Educational Research . Tarragona . ESPAÑA
Torrelles, C.; Alsinet, C; Pérez, R. (2014). La Influencia de las emociones, la competencia de trabajo en equipo y el bienestar subjetivo en la eficacia de los equipos. (Póster) . I Congreso de la Sociedad Científica Española de la Psicología Social, XII Congreso Nacional de Psicología Social . ISBN 10: 84-697-1464-3 ISBN 13: 978-84-697-1464-5 . Sevilla . ESPAÑA
Buenaventura Bossa, Olga; Mitjans Escué, Elisabeth ; Carrera Farran, Xavier ; Roure Niubó, Jorgina; Torrelles Nadal, Cristina; París Mañas, Georgina (2014). La formación de maestros en alternancia. Un modelo para la evaluación de las competencias profesionales de los estudiantes. (Presentación Comunicación) . Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. El Palau, Palau Firal i de Congressos de Tarragona. 2, 3 i 4 de juliol del 2014 . Publicació de les actes en línia amb ISSN prevista per Gener 2015 . Tarragona . ESPAÑA
Jordana, N.; Alsinet, C.; Torrelles, C.; Blasco, A. (2015). El indice de bienestar de Lleida: Un estudio longitudinal. (Presentación Comunicación) . Pasado, presente y futuro de los estudios de juventud. 30 años de estudios de juventud en España . Valencia . ESPAÑA
Blasco, A.; Alsinet, C.; Torrelles, C.; Jordana, N. (2015). Descubriendo Fortalezas en los Jóvenes. (Presentación Comunicación) . Pasado, presente y futuro de los estudios de juventud. ·30 años de estudios de juventud en España. (Octubre 2015) . Valencia . ESPAÑA
Blasco, A.; Torrelles; C.; Alsinet, C.; Jordana, N.; Benito, E. (2015). Descubriendo Fortalezas. (Póster) . II Jornadas de Psicologia Positiva . Barcelona . ESPAÑA
Jordana, N.; Alsinet, C.; Torrelles, C.; Blasco, A.; Benito, E. (2015). Contagia felicitat. (Póster) . II Jornadas de Psicologia Positiva . Barcelona . ESPAÑA
Alsinet, C.; Torrelles, C.; Jordana, N.; Ferreres, L.; Blasco, A. (2015). Enhorabona ... Tens un fill adolescent!!!!. (Póster) . IV Jornada: El procés d'acompanyament amb adolescents en medi obert . Terrasa . ESPAÑA
Torrelles, C.; Alsinet, C.; Pérez, R. (2014). La influencia de las emociones, la competencia de trabajo en equipo y el bienestar subjetivo en la eficacia de los equipos. (Póster) . I Congreso de la SCEPS XII Congreso Nacional de Psicologia Social . Libro de Resúmnes de la SCEPS y XII Congreso Nacional de Psicología Social . Sevilla . ESPAÑA
ROURE,J; TORRELLES,C; PARIS,G (2010). Elaboració de treballs de recerca. (Contribución relevante) . III JORNADES INVESJOVE . Puigcerdà . ESPAÑA
Blasco, A.; Torrelles, C.; Alsinet, C.; Jordana, N. (2016). Fortalezas de carácter y bienestar. (Póster) . III Congreso Nacional de Psicología Positiva . Baeza . ESPAÑA
Torrelles, C.; Alsinet, C.; Blasco, A.; Jordana, N. (2016). Aplicación práctica de la Psicología Positiva para mejorar el bienestar y rendimiento en estudiantes. (Presentación Comunicación) . III Congreso Nacional de Psicología Positiva . Baeza . ESPAÑA
Jordana, N.; Alsinet, C.; Torrelles, C.; Blasco, A; Benito, E. (2016). El bienestar subjetivo de Lleida: un estudio intergeneracional. (Póster) . III Congreso Nacional de Psicología Positiva . Baeza . ESPAÑA
Alsinet, C.; Jordana, N.; Torrelles, C.; Blasco, A.; Benito, E. (2016). Contagia felicidad. (Presentación Comunicación) . III Congreso Nacional de Psicología Positiva . Baeza . ESPAÑA
Torrelles, C.; Ros, A.; Alsinet, C.; Blasco, A.; Jordana, N. (2016). Relación entre las fortalezas e inteligencia emocional percibida. (Presentación Comunicación) . III Congreso Nacional de Psicología Positiva . Baeza . ESPAÑA
Alsinet, C.; Torrelles, C.; Blasco, A.; Jordana, N.; Feliu, B. (2016). Innovar amb Lego Serious Play. (Ponencia) . III Jornada d' 'Innovació Social. Experiències, respostes i solucions' . ESPAÑA
Torrelles, C.; Ros, A.; Alsinet, C.; Blasco, A.; Jordana, N. (2016). Relación entre las Fortalezas e Inteligencia Emocional Percibida. (Póster) . Congreso Nacional de Psicología Positiva . Baeza . ESPAÑA
Torrelles, C.; Alsinet, C.; Sabrià, B.; Blasco, A.; Jordana, N. (2016). Study of an organization: The Strength of Character and the levels of Satisfaction and Happiness. (Póster) . 8th European Conference on Positive Psychology, which took place in the Centre des Congrès d'Angers (France) . Angers . FRANCIA
Blasco, A.; Torrelles, C.; Alsinet, C.; Jordana, N. (2016). Character strengths and psychological wellbeing. (Póster) . 8th European Conference on Positive Psychology, which took place in the Centre des Congrès d'Angers (France) . Angers . FRANCIA
Jordana, N.; Alsinet, C.; Torrelles, C.; Blasco, A. (2016). Satisfaction à l'égard de la vie. Un étude intergénérationnelle et territoriale. (Póster) . 8th European Conference on Positive Psychology, which took place in the Centre des Congrès d'Angers (France) . Angers . FRANCIA
Cristina Torrelles, Carles Alsinet, Ana Blasco, Norma Jordana (2016). Estudio de una organización. Los niveles de felicidad y bienestar y sus fortalezas de carácter. (Póster) . Congreso Internacional de la Sociedad Científica Española de Psicología Social . Elche . ESPAÑA
Carles Alsinet, Norma Jordana, Cristina Torrelles, Ana Blasco (2016). #Contagiafelicitat. (Póster) . Congreso Internacional de la Sociedad Científica Española de Psicología Social . Elche . ESPAÑA
Norma Jordana, Carles Alsinet, Cristina Torrelles, Ana Blasco (2016). Satisfacción con la vida. Un estudio intergeneracional y territorial. (Póster) . II Congreso Internacional de la Sociedad Científica Española de Psicología Social . ESPAÑA
Ana Blasco, Cristina Torrelles (2017). Estudio de las fortalezas de las personas en situación de desempleo de la ciudad de Lleida. (Presentación Comunicación) . VI Congreso RED Española de Políticas Sociales . Sevilla . ESPAÑA
Coiduras,J;Carrera,X;Isus S;Torrelles, C;Roure, J; Paris,G (2010). La rúbrica como estrategia de evaluación de competencias transversales en educación superior: creación, construcción y pilotaje de la rúbrica de trabajo en equipo. (Presentación Comunicación) . XVI Congreso Mundial de Ciencias de la Educación AMSE AMCE WAER . Monterrey . MÉXICO
Roure,J; Isus, S; Coiduras,J; Carrera,X; CelaJ; Torrelles,C; Paris,G. (2010). Création d'un outil pour l'évaluation de la compétence transversale d'organisation et gestion. (Presentación Comunicación) . XVIème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF) . Livre des Résumés . Lille . FRANCIA
Torrelles,C; Carrera, X; Cela,J; Coiduras,J; Isus,S; Roure,J; Paris,G (2010). La rubrique comme outil d'évaluation de la compétence de travail en équipe. (Presentación Comunicación) . XVI ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF) . Livre des Résumés . Lille . FRANCIA
Roure, J; Isus, S; Torrelles, C (2010). Outil pour l'évaluation de compétences transversales. (Presentación Comunicación) . 6ème Colloque Formasup- IUT- Valenciennes . Valenciennes (França) . FRANCIA
Paris, G.; Carrera, X.; Coiduras, J.; Isus, S.; Roure, J.; Torrelles, C. (2010). New Competence ofr our professionals of continuing vocational education training. (Presentación Comunicación) . Network of Trainers in Europe Conference . Kostelec . CHECOSLOVAQUIA
Torrelles, C.; París, G.; Isus, S.; Roure, J. et Egurbide, I. (2011). L’evaluation multi-acteurs de compétences transversales dans une école d’ingenieurs en alternance au Colloque 545: 'L'alternance en formation: entre dispositifs institués et pratiques d'acteurs, quels développements pour l'apprenant?'. (Presentación Comunicación) . Congrès L’ACFAS – Université de Sherbrooke . Sherbrooke . CANADÁ
Torrelles, C; Carrera, X; Coiduras, J; Isus, S; Roure, J; Paris, G; Cela,J (2011). La determinación de las competencias transversales de “Trabajo en Equipo” y “Planificación y Organización”. (Presentación Comunicación) . Seminari Internacional SIMUL@ . Universitat Rovira i Virgili . TORTOSA . ESPAÑA
París, G.; Isus, S.& Torrelles, C. (2012). Los perfiles profesionales de la formación continua. (Presentación Comunicación) . 17avo Congreso Internacional AMSE- WASE- WAER ((Association Mondiale des Sciences de l'Education) Las investigaciones en educación y formación: problemáticas y desafíos. Del 3 al 8 de junio de 2012 . Universidad de Reims . Reims . FRANCIA
París, G.; Coiduras, J. y Torrelles, C. (2013). Las competencias de los gestores y los formadores de la Formación para el Empleo: un estuduio en prospectiva. (Presentación Comunicación) . CIMIE Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa . Tarragona . ESPAÑA
Feliu, B.; Alsinet, C.; Torrelles, C.; Blasco-Belled, A.; Jordana, N. (2017). El modelo de atención a las personas con discapacidad intelectual: una revisión desde la psicología positiva. (Póster) . III Jornadas Nacionales de Psicología Positiva: Felicidad con sentido . Tenerife . ESPAÑA
Blasco-Belled, A.; Alsinet, C.; Torrelles, C.; Jordana, N.; Feliu, B. (2010). ¿Puede la inteligencia emocional predecir la felicidad, el bienestar y la satisfacción vital? Comparación entre un grupo de trabajadores, desempleados y estudiantes. (Póster) . III Jornadas Nacionales de Psicología Positiva: Felicidad con sentido . Tenerife . ESPAÑA
Jordana, N.; Alsinet, C.; Torrelles, C.; Blasco-Belled, A.; Feliu, B. (2017). Bienestar y satisfacción con la vida de las personas mayores. (Póster) . III Jornadas Nacionales de Psicología Positiva: Felicidad con sentido . Tenerife . ESPAÑA
Alsinet, C.; Jordana, N.; Torrelles, C.; Blasco-Belled, A.; Feliu, B. (2017). Bienestar, satisfacción con la vida y felicidad en Lleida. (Póster) . III Jornadas Nacionales de Psicología Positiva: Felicidad con sentido . Tenerife . ESPAÑA

Participación en Comités y Representaciones

Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva . (06/05/2012) . Colaboración en el proceso de evaluación. . 01/04/2012 - 06/05/2012
Programa d'orientació i Informació de la Universitat de Lleida, XI edició dels Premis de batxillerat i cicles formatius de grau superior . (30/06/2014) . Avaluadora de treballs de recerca en l'Àrea d'Educació i Treball Social . 01/06/2014 - 30/06/2014
I Seminari del Programa de doctorat en Educació, societat i Qualitat de Vida . Ha format part del panell d'experts . 29/01/2016
Màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la transformació Social . Disseny del màster . 20/05/2016

Proyectos

SIMUL@: Evaluación de un entorno tecnologicos de simulacion para el aprendizaje de competencias transversales en la univesidad (Área Temática de Ciencias de la Educación (EDU)) . 2008 - 2010 . Ref.EDU2008-01479 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Mercè Gisbert Cervera . (17 Investigadores) . La finalitat d'aquest projecte és comprovar l'eficiència dels entorns tecnològics, basats en simulacions de l'entorn laboral, en l'aprenentatge de competències transversals a la universitat, concretament les competències de Planificació i organització i de Treball en equip.
  • Tecnología educativa
  • simulació
  • Competències transversals
  • Competències professionals
Acció 7: Elaboración de una guía de formación para la formación todo el largo de la vida de los jefes de empresa transfronterizos (Projet d'innovacion et de cooperation universitaire pour l'emploi transfrontalier transversalis.) (INTERREG IV: Programa de Cooperación territorial España-Francia-Andorra 2007-2013 ) . 2009 - 2012 . Ref.EFA40/08 - TRANSVERSALIS . Unió Europea . IP: Sofia Isus Barado . (5 Investigadores) . El projecte TRANSVERSALIS preten crear llaços en la comunitat dels paisos transfonterers de la zona del PIrineu en temes d'ocupació, formació i d'activació del territori. A les 7 accions que es deenvolupen hi participen les univeristats de Toulouse (lider), Perpignan, Andorra. Girona. Saragossa i Lleida.
  • Perspectiva de gènere
  • Formació contínua
  • Formació al llarg de la vida
  • Emprenedors
  • Competències professionals
Dona/Home Rurals ES-ES 20040089, de la iniciativa Equal, Cofinançat pel Fons Social Europeu, per a l'acció 21 de 'Formació a empresari@s per a la promoció de la igualtat d'oportunitats entre els i les treballadores i per a la conciliació de la vida familiar i laboral (Sense especificar) . 2007 . Ref.G05009 . Fons Social Europeu . IP: Isabel Del Arco
Aprendre competencies de treball en equip i planificació-organització a la Universitat (ACTEPO) (Ajuts a la millora de la qualitat docent (MQD)) . 2007 - 2008 . Ref.2007 MQD 00227 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI) . IP: Sofia Isus Barado . (7 Investigadores)
Determinación de las competencias profesionales (técnicas y humanas) de los profesores/ras universitarios/as en Prevención de Riesgos Laborales (Sense especificar) . 2011 - 2012 . Ref.11/3079 . Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo . IP: Sofia Isus Barado . (7 Investigadores)
Potenciant Persones, Construint Empresa - Venso S.A (Contracte de recerca) . 2015 . Ref.K15010 . Venso, S.A. . IP: Carles Alsinet Mora . (2 Investigadores)
Revisió Del Model D'Atenció A Les Persones Amb Discapacitat. Proposta Model D'Acció Psicosocial (Contracte de recerca) . 2014 - 2015 . Ref.C14057 . Agrupació Lleidatana d'Entitats d'Atenció a Persones amb Discapacitat (ALLEM) . IP: Carles Alsinet Mora . (1 Investigadores)
Potenciant Persones, Construint Empresa (Ilerprotein S.L.) (Contracte de recerca) . 2015 . Ref.K15011 . Ilerprotein, SL . IP: Carles Alsinet Mora . (2 Investigadores)
Potenciant Persones, Construint Empres Ven-Her S.L (Contracte de recerca) . 2015 . Ref.K15009 . Her, S.L. . IP: Carles Alsinet Mora . (2 Investigadores)
Programa Descobrint Fortaleses (Contracte de recerca) . 2016 . Ref.K16006 . Associació Alba . IP: Cristina Torrelles Nadal . (5 Investigadores)

Publicaciones en revistas

Torrelles, C.; Coiduras, J.; Isus, S.; Carrera, X.; París, G. y Cela, J. (2011). Competencia de trabajo en equipo: Definición y Categorización. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 15(3) . Repositorio Institucional . ISSN: 1138-414X
Roure-Niubó, J.;Isus, S.; Egurbide, I.; Torrelles, C. (2011). L’institutionnalisation en Espagne d’une formation d’ingénieurs en alternance : l’approche émergente de l’Instituo Maquina Herramienta d’Elgoibar (Pays Basque). Transformations. Recherches en éducation et formation des adultes, 6, pp. 35 - 52 . http://www.trigone.univ-lille1.fr/transformations/?/005-Les-numeros-precedents/ . ISSN: 1967-1075
Torrelles, C.; Coiduras, J.; Carrera, X.; Isus, S. (2014). Du changement dans l'évaluation du travail d'équipe : validation de l'outil RUTE. Dossiers des Sciences de l'Education, 31/2014, pp. 101 - 116 . http://dse.revues.org/603 . ISSN: 1296-2104
Torrelles Nadal, C., Paris Mañas, G., Sabrià Bernadó, B., & Alsinet Mora, C. (2015). Assessing teamwork competencs. Psicothema, 27(4), pp. 354 - 361 . Repositorio Institucional . ISSN: 0214-9915
Paris, G.; Mas, O.; Torrelles, C. (2016). La evaluación de la competencia 'trabajo en equipo' de los estudiantes universitarios. Revista d'Innovació Docent Universitària(8), pp. 86 - 97 . Repositorio Institucional . ISSN: 2014-1319
Mas Torelló, O.; París Mañas, G. & Torrelles Nadal, C. (2016). El trabajo en equipo: dominio competencial en diferentes grados de la Universitat Autònoma de Barcelona y de la Universitat de Lleida. UNIVERSITAS TARRACONENSIS. REVISTA DE CIÈNCIES DE L EDUCACIÓ(1), pp. 55 - 66 . Repositorio Institucional . ISSN: 1135-1438
Torrelles, C.; Alsinet, C. (2016). Estudio de caso de una organización: Las fortalezas de carácter y los niveles de satisfacción y felicidad. Revista Latinoamericana De Psicología Positiva. PsyCap . ISSN: 0719-4420
Torrelles, C.; Alsinet, C.; Blasco, A,; Jordana, N. (2016). Bases para el desarrollar un modelo de mentorización basado en la Psicologia Positiva. UNIVERSITAS TARRACONENSIS. REVISTA DE CIÈNCIES DE L EDUCACIÓ, 2016(2), pp. 70 - 83 . Repositorio Institucional . ISSN: 1135-1438
Agnès Ros, Carles Alsinet, Cristina Torrelles, Ana Blasco, Norma Jordana (2017). An examination of the relationship between emotional intelligence, positive affect and character strengths and virtues. Anales de Psicologia . ISSN: 0212-9728
Torrelles, C., Alsinet, C., Blasco-Belled, A., Jordana, N. & Feliu, B. (2016). Innovar en la formación para la ocupación: Talentlab. Qurriculum. Revista de teoría, investigación y práctica educativa . ISSN: 1130-5371

Tesis, tesinas y trabajos

Cristina Torrelles Nadal . (2008) . La Competència de Treball en equip a través de la pràctica l'Outdoor Management Development (Trabajo Fin de Máster) . Universitat de Lleida.
Cristina Torrelles Nadal . (2008) . Eina d'avaluació de la Competència de Treball en Equip (Tesis Doctoral) . Universitat de Lleida.
Fillet Marqués, N . (2012) . L'Educació emocional i la resolució de conflictes (Trabajo Fin de Máster) . .
Sara Orteu Navés . (2012) . Nova teràpia del TDAH (Trabajo Fin de Máster) . .
Iris Plaza Victoria . (2012) . La parentalitat positiva en les famílies (Trabajo Fin de Máster) . .
Montserrat Gómez Aiguadé . (2012) . Educació intercultural a les aules catalanes (Trabajo Fin de Máster) . .
Adrián Rodríguez Martínez . (2012) . L'aprenentatge cooperatiu (Trabajo Fin de Máster) . .
Alba Vendrell Facerías . (2012) . Adaptación del LEAD de Hersey Blanchard (1973) para superdotados en un contexto escolar (Trabajo Fin de Máster) . .
Mònica Riera García . (2012) . Orientació professional (Trabajo Fin de Máster) . .
Anna García Bertran . (2012) . L'efecte Pigmalió (Trabajo Fin de Máster) . .